• O Firmie


 • Oferta

  Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

  - opracowania map do celów projektowych, prawnych (opracowania cyfrowe)
  - podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  - wznowienia granic
  - pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  - pomiary realizacyjne

 • Kontakt

  Pracownia Geodezyjna w Dęblinie S.C. Drążyk Ryszard Paczek Klementyna
  Dęblin 08-530
  ul. Rynek 12
  tel. 81 883 03 74
  kom. 606 424 787
  e-mail geodeb@wp.pl

Oferta

Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

▪ opracowania map do celów projektowych, prawnych (opracowania cyfrowe)
▪ podziały i rozgraniczenia nieruchomości
▪ wznowienia granic
▪ pomiary sytuacyjno-wysokościowe
▪ geodezyjna obsługa budowy
▪ pomiary realizacyjne
▪ wytyczania i inwentaryzacje powykonawcze
- budynków mieszkalnych,
- komercyjnych,
- hal i obiektów przemysłowych (np. suwnic)
- gazociągów,
- wodociągów,
- kanalizacji,
- linii energetycznych,
- telekomunikacyjnych,
- innych mediów,
- innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych
▪ pomiary kontrolne, badanie odkształceń i przemieszczeń obiektów

Zapraszamy do współpracy !